content top

Esenciální hypertenze

Esenciální hypertenze

Arteriální hypertenze, čili laicky známá esenciální hypertenze, je zvýšený krevní tlak nad hladinu 140/90 mm Hg. Jde o jedno z nejčastějších onemocnění, jaké máme. Zvýšený tlak trápí skoro každého člověka po čtyřicítce. Za nemoc ji můžeme označit tehdy, když k naměření vysokých hodnot krevního tlaku dojde opakovaně. Nutno říci, že systolický tlak (první hodnota) stoupá přirozeně s věkem,...

Celý článek

Angina Pectoris

Angina Pectoris

Angina Pectoris je jednou z akutních forem ischemické choroby srdeční. Jde vlastně o nedokrvení myokardu, který vzniká v důsledku nepoměru mezi potřebou a dodávkou kyslíku do srdečního svalu. Následkem toho nedochází ke správnému stahování, což vede k neschopnosti pumpování krve do těla. To se projeví ostrou bodavou bolestí ponejvíce za hrudní kostí, která vystřeluje do ramen, paží anebo spodní...

Celý článek

Stres

Stres

Mnoho lidí zarputile říká, že ve stresu není. Ve skutečnosti jsme ve stresu de facto všichni. Taková je prostě doba. Jen stěží se presu zvenčí odolává. Mnohdy si za něj také můžeme i my sami. Co je vlastně stres a jak náš organismus ovlivňuje? Stres představuje fyzické a duševní reakce na nepřijatelný poměr mezi skutečnými a představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Při stresu dochází...

Celý článek

Vysoký krevní tlak příznaky

Vysoký krevní tlak příznaky

O vysokém krevním tlaku se hovoří jako o tichém zabijáku, protože jeho počáteční příznaky nejsou zcela specifické a zřetelné. Je tomu tak i přesto, že onemocnění hypertenzí trápí skoro polovinu obyvatel, což z něj dělá nejčastější chorobu dnešní moderní doby. Hypertenze představuje civilizační chorobu jednadvacátého století. Díky tomu, že příznaky nejsou zcela zřejmé, nemocný má tendenci je...

Celý článek
content top