Mozková mrtvice, cévní mozková mrtvice, CMP nebo-li iktus, je onemocnění, při němž dochází k rozvíjejícímu se postižení určeného okrsku mozkové tkáně, jež vzniká poruchou jejího prokrvení. Cévní mozková mrtvice patří k akutním stavům, které mohou ohrozit člověka na životě anebo mu zcela radikálně změnit život, a to ať už se jedná ve sféře společenské, tak i sociální. Na mozkovou mrtvici umírá každoročně velké procento lidí a po onemocnění srdce a zhoubných nádorech je to třetí nejčastější příčina úmrtí.

Ke vzniku tzv. CMP (cévní mozková příhoda) po přerušení krevního zásobení některé z částí mozku. Nejčastěji se tomu děje z důvodu ucpání cévy trombem (80%), pak také z důvodu krvácení do mozku způsobenému prasknutím cévy, a také kombinací obou těchto jevů. Za vznikem mrtvice se však skrývají mnohem dlouhodobější rizikové faktory, které vznik této vážné choroby velmi významně ovlivňují. Jde tedy hlavně o zvýšený krevní tlak, aterosklerózu (čili zužování cév nahromaďováním tuku), onemocnění cukrovkou, zvýšená hladina tuků v krvi, kouření, vrozené vady mozkových cév a rodinná predispozice. Procento rizika vzniku se znásobuje úměrně s tím, kolik rizikových faktorů se u daného člověka objeví. Riziko vzniku tohoto onemocnění navíc vzrůstá zcela přirozeně s věkem. Ovšem cévní mozkovou mrtvici může dostat i dítě, přičemž právě tehdy dochází k těm nejzávažnějším poškozením, a tedy dochází k trvalému ochrnutí.

Jak se projevuje mozková mrtvice

Mrtvice má několik podob, to podle závažnosti postižení. V mírnější fázi mozkové ischemie jsou tzv. transitorní ischemické ataky, čili TIAS, která obvykle trvá jen několik minut a projevuje se neobratností nebo také i poruchou hybnosti některé končetiny. Postiženého člověka také může trápit porucha řeči se zhoršením artikulace (plete se mu jazyk, mluví jak opilý), objevuje se i ztráta schopnosti porozumět mluvenému slovu anebo se také může naskočit problém s mluvením, kdy nemocný nemůže nalézt ta správná slova. Součástí TIA může být i chvilková ztráta vidění na jedno oko anebo má rozmazanému vidění. Součástí příznaků je i brnění stejnostranných končetin. Nemocný může být zmatený, plandá mu jazyk (na jednu stranu úst, má povislý koutek rtů a má omezené čití těla na jedné straně těla. Ne příliš zřetelnými předzvěstím mrtvice může být bolest hlavy, náhle se objevující zvracení, úpadek do bezvědomí anebo epileptický záchvat.

Vážnější, tedy mnohem trvalejší a hlubší příznaky patří k vážnějšímu stavu mozkové mrtvice, kterou způsobuje skutečná ischemická mrtvička, která má mnohem delší průběh a hrozí zde i jisté následky. V případě, že dojde k absolutnímu nedokrvení mozku, člověk upadá do hlubokého bezvědomí a může dojít až ke smrti mozku.

Diagnostika CMP

Pro co nejlepší prognózu (předpověď – vyhlídky) je důležité, aby se nemocný dostal co nejrychleji do nemocnice, a to do 3 hodin. Měl by se dostat na specializovanou tzv. iktovou jednotku, která se specializuje na léčbu mrtvice a má na to i technické vybavení. Při hospitalizaci dochází ke statimovým vyšetření mozku, a to buď CT mozku anebo k MRI mozku. Je důležité totiž rozlišit, jestli se jedná vskutku o mrtvici anebo o krvácení do mozku. Léčba by se pak totiž odlišovala. Součástí vyšetření je neurologické vyšetření, EKG, odběr krve na biochemii a srážlivost krve. Součástí základního vyšetření je samozřejmě i stanovení anamnézy.

Léčba mozkové mrtvice

Léčba mozkové mrtvice se odvíjí od typu a rozsahu onemocnění. Je-li příčinou tromb, je zapotřebí, aby došlo k léčbě co nejdříve a vedle zajištění životních funkcí (dýchání a srdeční činnosti) se podávají léky na zajištění dostatečného prokrvení mozkové tkáně, a pak také léky na jeho rozpuštění. Přesněji řečeno, podle doby do které to stihnete do nemocnice se pak prování rozličné zprůchodnění cév. Do 4,5 hodiny se provádí celotělové rozpouštění shluků krevních sraženin v cévách. Do 6 hodin od vzniku CMP se provádí rozpuštění shluků sraženin v tepnách a do 8 hodin dochází pak k mechanickému zprůchodnění poškozené mozkové tepny s odstraněním sklerotických plátů v krčních tepnách. V případě, že se jedná o krvácení, musí dojít k rychlému chirurgickému řešení problému. Důležité je nalézt přesný zdroj krvácení, a pak také musíte nasadit léky, na snížení nitrolebního tlaku a léky na prevenci komplikací. Následnou velmi důležitou součástí je i nastavení správné léčebné rehabilitace, jejíž součástí je o nemocného pečovat už v akutním stavu, aby nedošlo ke ztuhnutí svalů a vazů. Nejprve jde sice o pasivní rehabilitaci, ale tu brzy doplní i aktivní rehabilitace (nácvik denních činností, mluvení, psaní, hygieny, jídla, oblékání a podobně). Vzhledem k tomu, že se jedná o závažné onemocnění, je možné, že bude také zapotřebí využití pomoci psychologa.

První pomoc při podezření vzniku mozkové mrtvice

  • V případě jakéhokoliv podezření na mrtvici, okamžitě volejte záchranku.
  • Do příjezdu sanitky nemocného na záda a zajistěte, aby byl stále při vědomí. Pakliže upadne do bezvědomí, zajistěte stabilizovanou polohu.
  • Zajistěte dostatek čerstvého vzduchu.
  • Pokud nemocný přestane dýchat, okamžitě začněte s resuscitací.

Prevence vzniku mozkové mrtvice

Prevencí vzniku mozkové mrtvice je upravení jídelníčku (omezení živočišných tuků, soli a cholesterolu), zavedení do stravy větší množství zeleniny, ovoce, celozrnných potravin a luštěnin. Pakliže jste obézní, snižte váhu, skončete s kouřením a pravidelně si kontrolujte svůj krevní tlak (minimálně od 45 let). Do svého života vložte pravidelný pohyb, spánkovou hygienu, relaxaci a naopak vypusťte stres. 

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *