Ischemická choroba srdeční patří u nás k těm největším zabijákům. Jde o onemocnění srdce charakterizované nedostatečným prokrvení srdce. To nedostává tolik kyslíku, kolik potřebuje, stejně tak i živin a nedochází zde zároveň ani k dostatečnému odvodu zplodin látkové výměny. Tato civilizační choroba u nás v Česku způsobuje až 1/3 úmrtnost. Nutno říci, že čísla jsou krutá, až polovina nemocných s touto chorobou na ni umře a zhruba u jedné třetiny zůstává trvalá invalidita. Známe hned několik forem tohoto onemocnění.

Do skupiny akutních forem ICHS můžeme zařadit Akutní infarkt myokardu, nestabilní anginu pectoris a náhlou (koronární) smrt. Do chronické formy ICHS patří stabilní angina pectoris, ICHS s manifestující srdeční nedostatečností a pak i ICHS s manifestující arytmií.

Příčiny ischémie

Nemoc ponejvíce způsobuje kornatění věnčitých tepen, čili při ateroskleróze. U tohoto onemocnění dochází k hromadění částic tuku, cholesterolu, vápníku i dalších látek na vnitřní stěny tepny a způsobují zužování cév. Toto onemocnění je pak způsobeno dlouhodobým nesprávným životním stylem, vysokou hladinou lipidů (tuků), vysokým krevním tlakem, cukrovkou, kouřením, dlouhotrvajícím stresem a podobně.

Projevy ischémie

Mezi první projevy ischémie patří záchvat stabilní anginy pectoris. Po větší námaze, stresu anebo rozčílení se objeví velmi ostrá bodavá bolest na hrudi s pocitem dušení a panikou. Bolest obvykle do 15 minut odezní. Hned, jakmile ukončíte činnost, jež bolest vyvolala. Nemocný velmi dobře reaguje na nitroglycerin.

Rizikové faktory pro vznik onemocnění

 • Genetická predispozice
 • Zvýšená hladina cholesterolu
 • Vysoký krevní tlak
 • Kouření
 • Dlouhodobý stres
 • Nedostatek pohybu
 • Vrozené vady
 • Cukrovka
 • Stoupající věk
 • U žen pak vzácněji i pokles hormonů (menopauza)
 • Nízká porodní hmotnost
 • Vegetariánství (vyšší plazmatická hladina ferritinu a hladina oxidovaného LDL)
 • Homocystinurie (vzácná porucha metabolismu)
 • Infekce a zánět srdce

Diagnostika ICHS

Základním vyšetřením pro diagnostikování ischemie srdeční vedle anamnézy je natočení EKG záznamu, a to jak v klidu, tak i při zátěži. Zapomenut nesmíme ani na základní vyšetření, do něhož spadá i zjištění výšky, váhy a aktuálního krevního tlaku. Lékař také zkouší pohmatem periferní pulzaci (hlavně na dolních končetinách).  Dalším vyšetřením je i echo srdce. Nemocným s cukrovkou se měří i hladina cukru v krvi. Doppler pak může odhalit zúžení cév aterosklerózou. Důležité je i vyšetření fibrinogenu a homocysteinu. Invazivní vyšetření představuje koronarografie. V rámci tohoto vyšetření se zavádí do tepen kontrastní látka a s pomoci CT anebo magnetické rezonance se sleduje průchodnost cév v těle. Toto vyšetření poskytne odborníkům zcela zřetelný obraz o stavu zúžení (počet míst a závažnost), což ovlivní následující léčbu.

Léčba ischemické choroby srdeční

Základem léčby je odstranění rizikových faktorů, které mají vliv na vznik a vývoj nemoci. V druhém kroku se naordinují léky, které snižují vznik anginy pectoris a léků, které snižují možnost vzniku trombu. Je zde i možnost kardiochirurgické terapie. V prvé řadě se proto podávají léky, jež pozitivně působí na zlepšení zásobení srdečního svalu kyslíkem a zpomaluje další postup aterosklerózy (nitráty, antagonisté kalcia, betablokátory, léky proti srážlivosti). Ve vážnějším případě je zapotřebí chirurgického řešení.  Při léčbě komplikací (infarkt myokardu) je zapotřebí zprůchodnit cévu, a to co nejrychleji. Jde o angioplastiku, kdy dochází ke znecitlivění třísla, do nějž se končetinovou tepnou zavádí do srdce dlouhý tenký drát, s jehož pomocí se může provést nejen koronarografie, ale i zákrok, jenž pak následně tepnu zprůchodní.  Pakliže není tento zákrok možný, provádí se nitrožilní rozpuštění cévního uzávěru s pomocí nitrožilně podávaných léků. Dalším možným řešením je i vytvoření tzv. bypassu. Součástí léčby je samozřejmě i léčebná rehabilitace.

Prevence komplikací a vzniku ICHS

Úprava životního stylu, která si zakládá na jídelníčku, kdy se omezí příjem tuku a soli. Naopak do denního života zařaďte více pohybu, snížení hmotnosti a radikální eliminace kouření.

Komplikace ICHS

 • Arytmie
 • Srdeční selhání
 • Zánět perikardu
 • Aneurysma
 • embolie

 

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *