I když se v průběhu posledních let léčba a úmrtnost infarktu myokardu změnila, stále je našim ohromným strašákem. Jde totiž o akutní životně ohrožující stav způsobený uzávěrem nebo velmi těsným zúžením věnčité tepny. Díky tomu dochází ke špatnému okysličení srdce a špatnému přívodu živin. V případě, že nedojde k rychlému odstranění uzávěru, tak tento stav bohužel vede k odúmrtí části srdečních buněk, zásobených postižených tepnou. Úmrtnost se stále pohybuje okolo 25% a nejvíce riziková je vůbec první hodina od projevení příznaků, kdy umírá až 50%.

Riziko vzniku

  • Bylo prokázáno, že největší riziko vzniku infarktu je v zimě a ráno po probuzení.
  • 5x více jsou ohrožení muži než ženy.
  • Vliv na vznik infarktu má i věk, a to hlavně od 40 let.
  • Vliv má i rodinná predispozice.
  • Výrazný vliv na vznik infarktu má i kouření, stres, obezita, nedostatečný pohyb, čili sedavý způsob života a stres.
  • Velkým rizikem je zvýšená hladina cholesterolu
  • Vysoký krevní tlak
  • Cukrovka
  • Angina pectoris a ischemická choroba srdeční

Typy infarktu myokardu

Není infarkt, jako infarkt. Rozlišit je můžeme podle lokalizace, závažnosti a příznaků. Podle lokalizace se jedná o zadní infarkt, přední infarkt a spodní infarkt.

Příznaky akutního infarktu myokardu

Tento stav charakterizuje krutá svíravá bolest za prsní kostí, kterou známe také jako stenokardie. Bolest může vystřelovat do levé paže, krku, čelisti, zad a břicha. Bolest přitom neovlivňuje poloha těla ani dýchání. Bolest se podobá té u anginy pectoris, akorát je mnohem intenzivnější a na rozdíl od ní neodezní. Bolest nikterak neovlivní ani nitráty. Infarkt často doprovází i pocení, zvracení, bušení srdce, popelavá kůže, zmodralé rty, konečky prstů, ušní lalůčky, špička nosu, pocit závratě, neklid, strach a úzkost. U rozsáhlého infarktu se objeví i akutní dušnost. Jen malé procento přečká infarkt zcela bez příznaků, naopak infarkt je častou příčinou náhlého úmrtí.

První pomoc při infarktu myokardu

Cílem je dostat nemocného, co nejdříve do nemocnice. Člověk s infarktem se nesmí nikterak fyzicky ani psychicky namáhat (tedy žádná chůze). Postiženého posaďte do polosedu, uvolněte mu košili, otevřete okno. Podat mu můžete i 200 mg acylpyrinu nebo anopyrinu, dejte také nitroglycerin, pokud máte. Snažte se udržet nemocného při vědomí, pakliže upadne do bezvědomí, uložte jej do stabilizované polohy. V případě zástavy dechu i srdce je zapotřebí, abyste jej začali resuscitovat.

Diagnostika infarktu myokardu

Vedle odebrání anamnézy (pakliže je to možné), lékař provede fyzikální vyšetření pohledem, poklepem, poslechem a pohmatem. Dále se provede EKG vyšetření. Dalším velmi spolehlivým vyšetřením je koronarografie (vyšetření průchodnosti koronární tepny). Součástí je i odběr krve, z nichž je možné vyčíst rozsah poškození srdce a zjistíte i další parametry vnitřního prostředí, stupeň okysličení krve a známky poškození orgánů. Standardem je i echo srdce. Samozřejmostí je i echo srdce.

Léčba onemocnění

Již v sanitce postižený dostane kyslík, kyselinu acetylsalicylovou, klopidogrel a heparin. V případě potřeby také betablokátory, nitroglycerin a léky proti bolesti (nejčastěji se podává injekční Fentanyl). Pacient je převezen za koronární jednotku. V případě velmi závažných změn je důležité provést angioplastiku, kdy se do postiženého místa zavede stent. Někdy takovéto zprůchodnění není možné, a proto se provádí by pass. Jestliže koronarografie nebyla dostupná do jedné hodiny, proveďte trombolýzu včetně rozpuštění krevní sraženiny ve věnčité tepně pomocí léků podaných do žíly. Pokud potíže trvají déle než 12 hodin, tak už se akutně koronarografie ani trombolýza neprovádí. K zabránění zvětšování sraženiny napomáhá heparin, a dále pak pravidelné podávání kyseliny salicylové. Velmi důležitou součástí je i speciální léčebná rehabilitace, která je naordinována již na druhý den po infarktu.

Prevence vzniku infarktu myokardu

Základem prevence je ovlivnění rizikových faktorů, a to hlavně tam, kde je větší pravděpodobnost (muži nad 50 let s rodinnou predispozicí). Jedná se o snížení váhy, léčbu vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cholesterolu, udržování fyzické aktivity (ideální jízda na kole), eliminace kouření, vyhýbání se stresu, spánková hygiena a relaxace. Důležitou součástí jsou i pravidelné kontroly u lékaře (kontrola krevního tlaku, EKG, hladiny cukru a tuku v krvi), úprava jídelníčku (snížení živočišných tuků, solí, zvýšení podílu ovoce a zeleniny).

Komplikace infarktu myokardu

Komplikace jsou velice pestré. Objevit se mohou poruchy srdečního rytmu, vytvořit se může výduť srdeční stěny, vzniknout může smrtelná srdeční tamponáda, další komplikací jsou poškozené chlopně, špatná funkce srdce jako pumpy, srdeční selhávání a kardiogenní šok. A to není vše, výčet komplikací je mnohem širší, včetně vzniku systémové embolizace – infarktu (mozek, ledviny, střeva, slezina a končetiny). Infarkt dokáže způsobit i zánět perikardu anebo plicní edém.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *