Arteriální hypertenze, čili laicky známá esenciální hypertenze, je zvýšený krevní tlak nad hladinu 140/90 mm Hg. Jde o jedno z nejčastějších onemocnění, jaké máme. Zvýšený tlak trápí skoro každého člověka po čtyřicítce. Za nemoc ji můžeme označit tehdy, když k naměření vysokých hodnot krevního tlaku dojde opakovaně.

Nutno říci, že systolický tlak (první hodnota) stoupá přirozeně s věkem, zatímco diastolický tlak (druhá hodnota) mírně klesá po šedesátém roku života u mužů a u žen o 10 let později. Na vzniku onemocnění se podílí celá řada různých

Esenciální hypertenze

Esenciální hypertenze

faktorů (vlivy vnějšího prostředí, porucha endogenních regulačních systémů a podobně). Esenciální hypertenze však může vzniknout i sekundárně, čili druhotně a jsou následkem anebo doprovodným příznakem endokrinních onemocnění, onemocnění ledvin, cév, srdce a dalších chorob.

Esenciální hypertenzi je možné rozdělit celkem do třech skupin podle vývojového stádia a postižení cílových orgánů.

  1. Stadium – je pouhé zvýšení tlaku, které se nikterak nedotýká orgánů
  2. Stádium již zaznamenává orgánové změny, ale bez poruch funkce. Jedná se například o nálezy na očním pozadí, změny na tepnách, nálezy na EKG a echu, objevuje se kalcifikace aorty a jiných tepen i mikroalbuminurie (nálezy bílkoviny v moči).
  3. Zde jsou již zjevné těžké orgánové změny s poruchou jejich funkce. Objevuje se zde levostranné srdeční selhání, ateroskleróza, aneuryzmata, cévní mozkové příhody, ischemické choroby, renální insuficience, neuroretinopatie a infarkt myokardu.
  4. Tato fáze je označována také za maligní hypertenzi, která se objevuje hlavně u neléčené anebo nedostatečně kontrolované hypertenze. Tlak v tomto stádiu často překračuje hodnoty 230/130 mm Hg s rychlým poškozováním orgánů, které doprovázelo pak jejich časné jejich selhání.

Příznaky a projevy esenciální hypertenze

Příznaky u lehkých a středně závažných hypertenzí jsou málo výrazné a nespecifické. Lidi trápí bolest hlavy, bušení srdce, tlak na hrudi, zhoršené vidění, podráždění, zrychlený srdeční tep, závrať, šumění v uších, únava, nespavost, krvácení z nosu, otoky kotníků, poruchy vidění a nadměrné pocení. Jde tedy o nenápadné příznaky, kterým dlouho nepřikládáme žádný význam. Vysoký krevní tlak je proto odhalen obvykle náhodně. Příznaky z pozdějších fází vyplývají z orgánového postižení.

Příčiny vzniku onemocnění

Samotná příčina není ve skutečnosti známá. Ví se však, že větší riziko vzniku choroby je u lidí s nadváhou, u lidí, jež nadměrně konzumují sůl, alkohol, u těch, co užívají hormonální antikoncepci, mají na svém kontě zneužívání léků a drog, nadměrnou konzumaci kávy a čaje a u těch lidí, kteří trpí chronickým stresem.

Sekundární příčina vzniku vysokého tlaku

Druhotné příčiny vzniku vysokého tlaku můžou být i jiné chronické choroby, jako třeba cukrovka, zvýšená funkce štítné žlázy, dědičné zúžení aorty, onemocnění nadledvinek, ateroskleróza, onemocnění ledvin, těhotenství a nežádoucí účinky užívání antikoncepce a steroidů.

Diagnostika

Diagnostika choroby úzce souvisí s opakovaným měřením krevního tlaku, avšak zde je nutné odlišit, zda se náhodou nejedná o nemoc bílého pláště. Vhodné je i 24 hodinové měření krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že však hypertoniků je doopravdy hodně, je nemyslitelné, aby u každého proběhlo nějaké velké specializované vyšetření. Běžně se provádí anamnéza, gynekologické vyšetření, vyšetření pulzu na velkých cévách, měření krevního tlaku v různých pozicích (sed, stoj, leh), tlak se měří i na dolních končetinách, vyšetřuje se také i moč, krevní biochemie na hladinu sodíku, draslíku, glukózy, cholesterolu, provede se EKG a oční vyšetření pozadí. Vhodné je také i rtg. hrudníku, hladiny kyseliny močové v séru a bílkoviny v moči.

Léčba vysokého tlaku

Esenciální hypertenze se léčí nefarmakolgicky (tedy bez užití léků), režimově (a to u všech), farmakologicky a nastavením určité diety. Režimové opatření spočívá v omezení přívodu soli pod 6g na den, redukce hmotnosti, zvýšení tělesné aktivity, omezení přívodu alkoholu, eliminovat cigarety a omezení stresových vlivů. Pozor si musíte dát na minerálky, uzeniny, červené maso, omezte množství příjmu potravin, hlavně sladkých, moučných a tučných jídel. Z jídelníčku taky vysaďte Coca-Colu, Kofolu a Fantu. Nevhodná je i konzervovaná zelenina. Do jídelníčku naopak zařaďte více bílého masa (drůbež, ryby), kvalitní oleje, větší množství vláknin (zelenina, ovoce, tmavý chléb, tmavé pečivo, celozrnné těstoviny a rýži Natural). Jezte také více česneku a pijte zeleninové šťávy. V boji s tlakem vám může pomoci hořčík, vápník, koenzym Q, pupalkový olej, vitamín E, lecitin a selen. Z bylinek vám může pomoci řebříček, sladká paprika a petržel.

 

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *