Bércovými vředy trpí 1% obyvatel. Toto velmi nepříjemné onemocnění se léčí velmi zdlouhavě a rádo se navrací, a proto vyžaduje aktivní přístup nemocného, velkou trpělivost, a také jeho ukázněnost. Bércový vřed je charakteristický tím, že dochází k poškození nejen kožního krytu, ale i podkožních tkání, a to velmi hluboce. Vředy na bércích doprovází zánět okolí. Rozklad samotné tkáně může skončit až jejím odumřením, čili nekrózou.

O bércových vředech

Bércové vředy mohou vznikat z různých příčin, a to hlavně s žilních, tepenných anebo i smíšených.

Žilní bércové vředy

Žilní bércové vředy jsou projevem městnání krve v dolních končetinách. Po přetlaku v žilním řečišti dochází k žilní nedostatečnosti. Žíly se na končetinách rozšiřují. Chlopně ztrácí svou správnou funkci a propouští krev zpět. Tekutina z krve prostupuje pak do podkoží a rozvíjí se otok. Následkem tohoto stavu pak dochází k poruše výživy kůže. Vlivem špatné výživy se pokožka neustále ztenčuje a na povrchu se tvoří drobné šupinky a pigmentové skvrny. Kůže je na bércích zbarvená do rezavohněda a dochází zde i ke ztrátě ochlupení. Pokožka je pak velmi náchylná ke vzniku oděrek a stroupků, které někdy mohou vzniknout i bez zcela zjevné příčiny. Žilní bércové vředy jsou mělké s nepravidelnými okraji a mokvají. Větší sklon k onemocnění mají ženy. Riziko vzniku bércových vředů se zvyšuje s věkem.

Tepenné bércové vředy

Vředy tepenné, čili arteriální, vznikají z onemocnění arteriálního systému dolních končetin, kdy dochází zúžení nebo k úplnému uzávěru tepen. Toto onemocnění vzniká hlavně u starších lidí anebo u těch, které trápí vysoký krevní tlak. Takovéto vředy jsou ponejvíce umístěny na prstech, patě nebo v oblasti zevního kotníku. Pro tyto vředy je typická velká hloubka, výrazně zavalité okraje, které často kryje odumřelá tkáň.

Diabetické bércové vředy

Na vzniku onemocnění se podílí onemocnění tepen anebo i onemocnění periferních nervů u lidí, kteří mají cukrovku. Vředy v těchto případech vznikají tam, kde dochází k působení tlaku nad kostními výčnělky (na dolních končetinách). Jde tedy o plosky nohou, spodní strany prstů a v místech doléhání nevhodné obuvi. Jde obvykle o malé vředy, ale hluboké, často je navíc lemuje prstenec zhrublé kůže.

Příčina vzniku bércových vředů

Bércové vředy nejsou ovlivněny genetikou, i když riziko tu je, protože zdědit můžete sklon k žilním onemocněním. Na vzniku bércových vředů se podílí cukrovka, křečové žíly, opakované záněty žil, dlouhodobé stání anebo sezení, opakovaná těhotenství, nadváha a obezita. Zapomenout samozřejmě nesmíme na kouření. Velký negativní vliv na vznik onemocnění má i nedostatek pohybu, hormonální léčba a chůze v nepohodlné obuvi, obzvláště ty s vysokými podpatky.

Léčba bércového vředu

Základem léčby bércového vředu je odstranění příčiny, které onemocnění vyvolalo. Jde tedy o stabilizaci stavu u nemocných s cukrovkou, chronickou žilní nedostatečností, vysokým krevním tlakem, po zánětu hlubokých žil a obézních. Nemocný se vyšetřuje pohledem, provedením krevní laboratoře, dopplerového ultrazvuku a histopatologického vyšetření rány. Léčba bércových vředů je nutno počítat s tím, že se jedná o běh na dlouhou trať. Je proto zapotřebí nejen trpělivosti, ale i plnou spolupráci nemocného i členů rodiny.

Při samotné léčbě bércového vředu je důležité odlehčovat končetinu a minimalizovat tak tlak působící na ránu. V dalším kroku je důležité vlhké ošetřování ran, čili důležité je užití vhodných krycích materiálů, jenž vytvoří vlhké mikroklima, při němž dochází k urychlení zhojení rány. Toto moderní krytí se nelepí ke spodině rány, a proto nedochází k narušení nově vytvořené tkáně a výměna krytí je pak téměř bezbolestná a není potřeba, aby byla tak častá, jako u tradičních materiálů. Je to i proto, že se užívá vlhkého krytí, jež obsahuje aktivní uhlík anebo i různé hydrogely. Vedle místní léčby je vhodné dolní končetinu stáhnout kompresivními obinadly anebo punčochami. Ve vážných případech se provádí chirurgické odstranění křečových žil, podvaz žilních kmenů a ošetření nefunkčních spojek. Součástí léčby je samozřejmě i medikamentózní léčba, kdy se podávají léky proti bolesti, na podporu spánku a imunitního systému, funkce periferních nervů a průchodnosti žil. Někdy je zapotřebí i psychologická podpora. Pozitivně na bércové vředy působí i masáž okolí rány a léčba biostimulační lampou. Z potravinových doplňků se doporučuje užívání chlorelly, betaglukanu a antioxidantů.

Prevence vzniku bércových vředů

U této choroby toho příliš mnoho ovlivnit nemůžete, je ale prokázáno, že preventivně (pozitivně proti vzniku) působí pravidelný pohyb, zdravý jídelníček, dostatečný přísun tekutin, držení správné váhy, nekouření a odpočinek. Opakovanému výskytu bércových vředů můžete předejít i s nošením kompresivních punčoch a vyhýbání se teplu, pobytu na slunku a saunám. Dlouho nestůjte, ani neseďte!

Další články z rubriky

Štítky: ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *