content top

Nízký krevní tlak

Nízký krevní tlak

Nízký krevní tlak představuje pravý opak vysokého krevního tlaku. Je ve své podstatě považován za nezávažný zdravotní stav, ale není to zas až taková pravda. I hypotenze má svá úskalí a problémy, a pokud se jedná o dlouhodobý stav, může mít i negativní vliv na orgány. Dříve než začneme hovořit o nízkém krevním tlaku, bylo by dobré nejprve si říct, co je normální krevní tlak. Optimální tlak je...

Celý článek

Krevní tlak tabulka podle věku

Krevní tlak tabulka podle věku

Krevní tlak je jednou ze základních fyziologických funkcí, jehož normální funkce je pro zdravý život velmi důležitá. Normální krevní tlak je 120/80. Nízký krevní tlak je ten, jenž je pod 100/65 a naopak vysoký je ten nad 129/90. Faktem ale také je, že hodnoty krevního tlaku se zcela přirozeně mění s věkem, v průběhu dne i v závislosti na různé okolní jevy. Je zcela normální, že s věkem výška...

Celý článek

Jak zvýšit krevní tlak

Jak zvýšit krevní tlak

Mít vysoký krevní tlak není nic dobrého. Věděli jste však, že nic dobrého není ani tlak příliš nízký? Úskalím nízkého tlaku je to, že buňky nejsou dostatečně zásobeny kyslíkem a živinami. Co jste možná také nevěděli, je skutečnost, že u dlouhodobé hypotenze může dojít k poškození mozku anebo ledvin. Nízký tlak, čili také hypotenze představuje krevní tlak pod 115/75. Tento stav doprovází...

Celý článek

Měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku

Krevní tlak je jednou z vitálních funkcí, které jsou pravidelně sledovány, jak v rámci prevence, tak i při hospitalizaci. Od jistého věku je vhodné měřit tlak mnohem častěji. Potřeba měření krevního tlaku i doma se objevuje s diagnostikováním hypertenze anebo nějakých dalších závažných chronických chorob (jako např. srdeční onemocnění anebo onemocnění ledvin). Normální krevní tlak zdravého...

Celý článek

Normální krevní tlak

Normální krevní tlak

Normální krevní tlak představuje normální stav, čili zdraví. Normální hodnota krevního tlaku u dospělých osob by měla být nižší než 140 mmHg u systolického tlaku a nižší než 90 mmHg u diastolického krevního tlaku. Hodnoty tlaku jsou samozřejmě ovlivněny i věkem a pohlavím. Mechanismy normálního krevního tlaku Normální krevní tlak je optimální pro správné působení na cévy a srdce. 1mmHg můžeme...

Celý článek

Tlakoměry krevního tlaku

Tlakoměry krevního tlaku

Se stoupajícím věkem by do vybavení našich domácností měl přibýt nový člen, a to tlakoměr. Je to z důvodu nejen situace, kdy se nás vysoký anebo kolísavý krevní tlak již dotýká, ale i z důvodu prevence. Víte však jak si tlak doma sami měřit a jaký tlakoměr si koupit? Víme, vzhledem k tomu, že na trhu existuje celkem široká nabídka, výběr toho nejlepšího nemusí být zrovna snadný. Nevadí, když si...

Celý článek

Kolísavý krevní tlak

Kolísavý krevní tlak

Obecně se pokládá, že kolísavý tlak je mnohem rizikovější než vysoký krevní tlak. Ostatně tento fakt potvrzuje i celá řada odborných studií. Riziko cévní mozkové mrtvice je mnohem více riziková než trvale vysoký krevní tlak. Není proto radno tento stav podceňovat. Kolísavý tlak vystavuje cévy velkým změnám a nárazům, kdy se mohou snadněji od stěn cév odloučit krevní sraženiny, které mohou způsobit...

Celý článek

Systolický tlak

Systolický tlak

Systolický tlak je jednou ze dvou složek krevního tlaku. Představuje maximální arteriální tlak, který vzniká v průběhu kontrakce levé komory srdce, čili systoly. V přepisu na papíře se jedná o to první číslo ze dvou, které naleznete před lomítkem a jež má vždy vyšší hodnotu než druhé číslo za lomítkem. I slovo systolický známe již od šestnáctého století. O systolickém krevním tlaku Když vaše...

Celý článek

Diastolický tlak

Diastolický tlak

U krevního tlaku se sledují dvě hodnoty, systolu a diastolu. Při zápisu to pak vypadá takto: 120/80 mmHg. Co se týče hodnoty diastoly, tak tu naleznete za lomítkem a říká se jí také diastolický krevní tlak. Hodnota tohoto tlaku by neměla přesáhnout 90 mmHg. Vše výše spadá už do kategorie vysokého krevního tlaku.   Co je diastolický tlak? Diastola představuje chvíli mezi dvěma systolami, tedy mezi dvěma stahy...

Celý článek

Syndrom bílého pláště

Syndrom bílého pláště

Syndrom bílého pláště může celkem zdárně zkomplikovat diagnostiku vysokého krevního tlaku. Syndromem bílého pláště je zjednodušeně nazýván strach z lékařského prostředí. Tyto lidi obvykle popadne panika, úzkost, obavy a nejistota, které nedokáží vědomě ovlivnit.  Příznaky syndromu bílého pláště Tento stav doprovází nejen zvýšení krevního tlaku, ale i zrychlený tep, nervozita, bledost, třes,...

Celý článek
content top